Bản quyền thuộc về Phong thủy gia Group
www.phongthuygia.com

Nạp Âm Ngũ Hành
Tam Nguyên
1864-1923  1924-1983  1984-2043 
 
Tam Hợp Thành Cục
thân tý thìn thủy
hợi mão mùi mộc
dần ngọ tuất hỏa
tị dậu sửu kim